TOT NORDIC

Actualment a Catalunya existeixen set estacions d’esquí nòrdic en funcionament: Aransa (EMD d’Aransa, municipi de Lles de Cerdanya, Lleida), Lles (Lles de Cerdanya, Lleida), Sant Joan de l’Erm (EMD de Castellbò, municipi de Montferrer i Castellbò, Lleida), Tuixén-La Vansa (Josa-Tuixén i La Vansa-Fornols, Lleida), Guils Fontanera (Guils de Cerdanya, Girona) Tavascan (Lladorre, Lleida) i Bosc de Virós (EMD d’Araós, Alins-Vallferrera, Lleida).

La Mancomunitat va néixer l’any 1985 impulsada pels municipis de Josa i Tuixén, Lles de Cerdanya, Montferrer i Castellbò i la Seu d’Urgell amb la finalitat de promocionar les estacions d’esquí nòrdic propietat dels municipis que la integren i dotar les seves instal·lacions de les infraestructures necessàries i dels mitjans suficients per al desenvolupament de la pràctica de l’esquí nòrdic.

La constitució de la Mancomunitat va suposar un gran pas endavant que va tenir molt bons resultats i que va impulsar l’aprovació del Decret 287/1986 d’ajuda i actuació directa per a la promoció de les estacions d’esquí nòrdic. Gràcies a aquest Decret els Plans Generals de Muntanya de l’Alt Urgell i la Cerdanya van preveure la pavimentació de les carreteres d’accés a totes les estacions d’esquí nòrdic, així com ajudes diverses per a la formació de monitors, l’adquisició de material, la construcció d’instal·lacions considerades bàsiques, la compra de la maquinària, la senyalització de pistes, etc.

D’altra banda, cal precisar també que la Mancomunitat va incloure el municipi de la Seu d’Urgell, capital comarcal de l’Alt Urgell, atès que és el centre geogràfic de les estacions i de les seves activitats. La Seu d’Urgell és un municipi amb una gran tradició i vinculació amb l’esquí nòrdic català, bàsicament perquè actua com a centre de serveis a les diferents estacions d’esquí nòrdic, i també per la gran afició a aquesta pràctica dels seus habitants que es posa de manifest amb l’existència d’un Club esportiu pioner i consolidat, el Club d’Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya (CEFUC). Cal recordar que entre els olímpics de la modalitat de nòrdic destaquen la presència de diversos urgellencs.

Durant els anys vuitanta i principis dels noranta, l’esquí nòrdic va gaudir d’una primera fase d’arrencada en la que es va difondre aquesta modalitat i es van obtenir unes ajudes destacables per part de l’administració, que van empènyer el conjunt del sector. A partir de finals dels noranta, però, el sector va entrar en una fase d’estancament, degut bàsicament a la desaparició de les ajudes públiques que s’havien concedit fins llavors.

Cal assenyalar que un dels motius principals d’aquesta situació és el fet que les estacions existents són gestionades des de municipis petits, amb pocs recursos materials i tècnics. Això ha conduït a que la situació econòmica de les estacions d’esquí nòrdic es trobi en un moment força delicat. És important d’assenyalar en aquest sentit, que totes les estacions d’esquí nòrdic de Catalunya són de propietat  municipal, és a dir, equipaments públics destinats originàriament, a crear noves iniciatives per a la creació de riquesa als seus municipis com a alternativa o complement a la generació de recursos del sector primari. Per aquest motiu, la gestió de les estacions o bé és directa o bé és a través de concessions administratives adjudicades a petites empreses amb pocs mitjans materials i humans, i que esdevenen inviables econòmicament, sense l’ajuda de les diferents administracions.

Ja fa un temps la Mancomunitat va aconseguir integrar els municipis de Guils de Cerdanya, Alins-Vallferrera, Lladorre i La Vansa-Fórnols amb la qual cosa s’integren dins un mateix ens la totalitat de les estacions d’esquí nòrdic de Catalunya : Aransa, Lles, Guils-Fontanera, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa, Tavascan i Virós-Vallferrera.

Arxius compartits a Box.net

Tot Nòrdic: Carrer Major, 8. 25700 - LA SEU D'URGELL. Tel: 973 351511. totnordic@catneu.net / www.totnordic.com